Afvalverwerking

Restafval & Papier/karton afval

Restafval inzameling middels alle type rolcontainers

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Puin afval

Puinafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Groen afval

Groenafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Hout afval

Houtafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Overige afval soorten

Indien uw afvalstromen niet hier tussen staan, neem dan contact op met ons.