Afvalverwerking

Restafval

Restafval inzameling middels alle type rolcontainers

Papier / karton

Papier / karton inzameling middels alle type rolcontainers

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Puin afval

Puinafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Groen afval

Groenafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Hout afval

Houtafval inzameling middels alle type afzetcontainers

Overige afval soorten

Overige afvalstromen